Minska villans klimatavtryck

Nyckelfärdiga solceller och batterier – anpassade för ditt hus och dina behov

Villabatterier

Turboladda din investering med batterilagring

Lagra din genererade el i batterier för att både spara och tjäna pengar. Du sparar genom att använda lagrad el när priserna är dyra, och du tjänar genom att sälja din lagrade el. En annan möjlighet är att hyra ut din lagringskapacitet. Alla våra villabatterier är skalbara och redo att anslutas till Svenska kraftnäts stödtjänster.

Solceller på villa- och småhustak

Sänk din elräkning och minska ditt klimatavtryck

Med energi från solen producerar du din egen el. Det gör att du kan sänka andelen el du köper från nätet, eller bli helt självförsörjande. Samtidigt som dina energikostnader och ditt klimatavtryck minskar höjer solcellerna värdet på ditt hus – en bra investering för både plånbok och miljön. Idag och i framtiden.

Vi på Solivo erbjuder rätt solceller för dig, ditt hus och din plånbok. Från första idé till installation, driftsättning och service. För att du ska få ut maximalt av din investering – i många år.

Solceller och batterier – villor och småhus
FAQ

Frågor och svar om solenergi till villa och mindre hus

Kan jag få bidrag när jag sätter solceller?

Ja, det finns en särskild form av ROT-avdrag som kallas grön teknik. Som privatperson har du rätt till en skattereduktion på 20 % av totalkostnaden för investering av solceller och 50% av totalkostnaden på investering för elbilsladdning eller batterilagring för eget bruk. Maxbeloppet är 50 000 kr per fastighetsägare och år.

Kan man sätta solceller på alla taktyper?

Plasttak är inte lämpade för solceller men annars kan man sätta solceller på alla takbeläggningar. Vissa taktyper såsom till exempel eternit kan kräva specialkompetens. Solivo har kompetens och certifieringar för att sätta solceller även på eternittak.

Vilket underhåll kräver solceller?

En solcellsanläggning är i det närmaste helt underhållsfri. Man bör se över sitt tak några gånger om året och rensa bort eventuella grenar eller kvistar. Att skotta av solcellerna från snö är i regel inte speciellt lönsamt då produktionen under den tiden på året ändå är väldigt låg. Dessutom riskerar du att skada både dig själv och anläggningen om du går upp på taket på vintern.

Kan jag ha solceller fast mitt tak inte riktar sig mot söder?

Ja, absolut! Ofta kan andra riktningar såsom till exempel öst/väst ge en väldigt fin spridning av produktionen över hela dagen.

Måste jag byta taket innan?

Vi gör en översyn av ditt tak vid vårt platsbesök. Om taket är för dåligt kan vi i regel hjälpa dig med offert på takomläggning. Vet du med dig att det börjar bli dags att byta taket kan det vara smart att samordna detta med monteringen av solcellerna. Det kan vi hjälpa till med.