Solceller för villaägare och smart energiomställning

Klimat- och framtidssäkra din el – och sänk din energiräkning

Fånga solenergin med Solivo

Solceller för just ditt tak

Med oss på Solivo får du komplett installation av solceller till villataket anpassade efter just ditt tak och dina behov. Vi är med dig hela vägen från första idé till installation och driftsättning. Vi jobbar bara med välkända varumärken och erfarna installatörer – för din trygghet, och för att vi vet att det blir bäst så.

Ta steget med solceller till villa

Lägre elräkningar – eller inga alls

Höj värdet på din fastighet

Bidra till en grönare värld

Vår process

Skaffa solceller till villa med Solivo – en trygg process i fem steg

Steg 1

Platsbesök

Vi hälsar på och lyssnar på dina behov och undersöker fastighetens förutsättningar. Du ska känna dig trygg i din kontakt med oss och i din investering – därför jobbar vi med tydlig information, kommunikation och utbildning. Vi lägger också extra tid och omtanke i projektets början. Vår erfarenhet är att risken för fel i installationen och slutleveransen minimeras då.

Steg 2

Offert

Efter beräkningar och projektering presenterar vi förslag på nyckelfärdig anläggning genom en tydlig offert med fast pris. När du accepterat offerten söker vi installationsmedgivande hos din nätägare och leder hela projektet.

Steg 3

Installation

Materialet levereras av fraktbolag till din fastighet och våra välutbildade montörer installerar och driftsätter din anläggning. I samband med detta hjälper vi dig igång med övervakning av anläggningen i din smartphone eller dator.

Steg 4

Färdiganmälan

Vi färdiganmäler installationen till nätägaren som efter godkännande ger startbesked av din anläggning. Eventuellt behöver din elmätare bytas av nätägaren i samband med detta.

Steg 5

Support

Vi finns tillgängliga och hjälper dig gärna med eventuella frågor eller support kring din anläggning.

FAQ

Frågor och svar om solenergi till villa och mindre hus

Kan jag använda batteriet som reservkraft vid strömavbrott?

Inte alla, men flera tillverkare av växelriktare har stöd för backup eller reservkraft. Extra tillbehör kan behövas och ett extra jordtag är i regel ett krav från nätägaren.

Får jag skattereduktion grön teknik för batterier?

Ja, när man investerar i batterier som skall lagra och förse den egna fastigheten med egenproducerad el från solceller kan man få 50 % av inköpspriset i skattereduktion. Maxbeloppet är 50 000kr per fastighetsägare och år. Är ni två fastighetsägare kan ni alltså få upp till 100 000kr i rabatt. Skattereduktionen gäller än så länge inte om du använder ditt batteri för andra ändamål än för eget bruk såsom till exempel stödtjänster till Svenska kraftnät.

Kan man sätta solceller på alla taktyper?

Plasttak är inte lämpade för solceller men annars kan man sätta solceller på alla takbeläggningar. Vissa taktyper såsom till exempel eternit kan kräva specialkompetens. Solivo har kompetens och certifieringar för att sätta solceller även på eternittak.

Vilket underhåll kräver solceller?

En solcellsanläggning är i det närmaste helt underhållsfri. Man bör se över sitt tak några gånger om året och rensa bort eventuella grenar eller kvistar. Att skotta av solcellerna från snö är i regel inte speciellt lönsamt då produktionen under den tiden på året ändå är väldigt låg. Dessutom riskerar du att skada både dig själv och anläggningen om du går upp på taket på vintern.

Kan jag få bidrag när jag sätter solceller?

Ja, det finns en särskild form av ROT-avdrag som kallas grön teknik. Som privatperson har du rätt till en skattereduktion på 20 % av totalkostnaden för investering av solceller och 50% av totalkostnaden på investering för elbilsladdning eller batterilagring för eget bruk. Maxbeloppet är 50 000 kr per fastighetsägare och år.