Växelriktaren ger anläggningen liv

Hjärtat i din solcellsanläggning

Växelriktaren gör elen användbar

Växelriktarens uppgift är att omvandla likströmmen från solcellerna till växelström som du kan använda i ditt hus, eller sälja till elnätet. Den vanligaste kallas strängväxelriktare som är effektiva i både pris och funktion. Solcellspanelerna seriekopplas i strängar som sedan kopplas in i växelriktaren, därav namnet.

Har ditt tak många olika väderstreck eller olika lutningar kan växelriktaren behöva kompletteras med optimerare som också kan förbättra prestandan om solcellsanläggningen är utsatt för skuggning.

Dina solceller bidrar alltså med en inkomst. Och det leder till att värdet på ditt hus stiger och du gör en investering som ger en bra avkastning. Med solceller på taket blir du även mindre känslig när elpriserna stiger.

Växelriktare och batterier

Växelriktare för anläggningar med batteri

Om du tänkt koppla batterier till dina solceller väljer du hybridväxelriktare som kan styra både solcellerna och batteri. Om du har ett batteri kopplat till din växelriktare och denna har funktion för backup eller ö-drift kan du använda batteriet som reservkraft när strömmen går. Tänk på att det inte alla växelriktare som har denna funktion.
Har ditt tak många olika väderstreck eller olika lutningar kan växelriktaren behöva kompletteras med optimerare som också kan förbättra prestandan om solcellsanläggningen är utsatt för skuggning.

Dina solceller bidrar alltså med en inkomst. Och det leder till att värdet på ditt hus stiger och du gör en investering som ger en bra avkastning. Med solceller på taket blir du även mindre känslig när elpriserna stiger.

Placering

Rätt placering är avgörande

De flesta växelriktare är klassade för att kunna placeras såväl inomhus som utomhus.
För att växelriktaren inte ska tappa prestanda bör den placeras så svalt som möjligt. Därför bör växelriktaren inte placeras i direkt solljus på en södervägg eller i allt för varmt utrymme i källaren.

Moderna växelriktare arbetar i regel tyst men vissa modeller kan lämna ifrån sig ett svagt brummande eller ibland även ett svagt pipande. Därför kan det vara bra att välja placering med detta i åtanke – undvik sovrummet om du är lättväckt.

Växelriktaren behöver god ventilation och bör därför inte placeras i för trånga utrymmen. I regel behöver de flesta växelriktare ett fritt utrymme på 30–50 cm runt om.
Växelriktaren behöver dessutom tillgång till internet med god signal via antingen WiFi eller ethernetkabel.

Vidare behöver installatören av växelriktaren också ta hänsyn till husets inkopplingspunkt (elcentral) och kablaget från solcellspanelerna för att det skall bli en så kostnadseffektiv och funktionell installation som möjligt.
Har ditt tak många olika väderstreck eller olika lutningar kan växelriktaren behöva kompletteras med optimerare som också kan förbättra prestandan om solcellsanläggningen är utsatt för skuggning.

Dina solceller bidrar alltså med en inkomst. Och det leder till att värdet på ditt hus stiger och du gör en investering som ger en bra avkastning. Med solceller på taket blir du även mindre känslig när elpriserna stiger.