Förnyelsebar energi med solceller

Solceller är en smart investering för både din fastighet, din ekonomi och vår planet

Energi för framtiden redan idag

Solenergi är en förnyelsebar energikälla som står oss fritt att använda i oändlighet. Den energin som dina solceller producerar är gratis att använda och den el du själv inte hinner använda direkt kan lagras i batteri för att användas senare, eller säljas till ditt elbolag. Dessutom är solpaneler näst intill underhållsfria – allt sköter sig självt.

Dina solceller bidrar alltså med en inkomst. Och det leder till att värdet på ditt hus stiger och du gör en investering som ger en bra avkastning. Med solceller på taket blir du även mindre känslig när elpriserna stiger.

Tjänster

Nyckelfärdiga solceller för ditt tak

Så funkar solceller

Delarna i solcellsanläggningen

En solcellsanläggning består av solpaneler, underkonstruktion och växelriktare. Den kan även kompletteras med ett solcellsbatteri för effektivare energiomställning och snabbare återbetalning.

Solpaneler

Solcellerna omvandlar energin i ljuset till likström. Solcellerna behöver alltså inte endast direkt solljus utan producerar el även under molniga dagar.

Den största skillnaden mellan olika solpaneler är storleken. En större panel har högre effekt än en mindre panel. Effekten per yta är dock i regel densamma. En större solpanel är alltså inte bättre än en mindre. Det är måtten på ditt tak som bestämmer vilken storlek på panel som bäst utnyttjar den tillgängliga ytan. Målet är alltid att utnyttja takets lediga ytor optimalt för att nå en så hög sammanslagen toppeffekt som möjligt.

Två typer av garantier

En solcellspanel kommer med två garantier. Produktgarantin gäller för fabrikationsfel i vanligtvis 15 år – hos vissa tillverkare upp till 30 år. Skulle panelen gå sönder under den garantitiden täcks det av denna garanti. Effektgarantin garanterar att solcellerna inte tappar under ett visst effektvärde, och löper vanligtvis över 25 år. Sammantaget gör de två garantierna att din investering förblir trygg och fungerande under många år framöver.

Underkonstruktion

Solcellerna monteras på ditt tak med hjälp av en underkonstruktion som är speciellt anpassad för just ditt takmaterial. Underkonstruktionen består ofta av ett listverk av aluminium eller stål. Vill du montera din anläggning på marken används speciella markstativ.

Underkonstruktion för solceller kommer ofta med en garanti på 10–30 år, givet att alla lastberäkningar följs.

Vi berättar gärna mer