Integritetspolicy

Solivo AB (”Solivo”), med organisationsnummer 559240-1920, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Vår policy gäller för alla våra tjänster och vår webbplats, tillgänglig på solivo.se.

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Solivo AB behandlar olika kategorier av personuppgifter, bland annat:
• Grundläggande information: namn.
• Kontaktinformation: adress, telefonnummer, e-postadress.
• Kundaktivitet: interaktion med vår webbplats, app och elektronisk kommunikation.
• Teknisk information: uppgifter om de enheter och teknologi du använder.

Dessa uppgifter samlas in direkt från dig eller genereras när du använder våra tjänster.

Användning av personuppgifter

• Leverans av tjänst/avtal: För att fullgöra avtal med dig och tillhandahålla begärda tjänster.
• Kundrelationer: För att hantera kundservice och supportärenden.
• Affärsutveckling och förbättring: För att analysera och utveckla våra tjänster och produkter.
• Anpassad användarupplevelse: För att förbättra din upplevelse och anpassa våra tjänster.
• Försäljning och marknadsföring: För att informera om och marknadsföra våra tjänster. Samtycke till profilering kan efterfrågas för mer relevant marknadsföring.
• Säkerhet: För att förhindra bedrägeri och skydda mot kriminell aktivitet.
• Rättsliga åtaganden: För att uppfylla lagstadgade krav, som bokföring och skatteregler.

Dina rättigheter

Du har rätt att:
• Begära tillgång till dina personuppgifter.
• Begära rättelse eller radering av dina uppgifter.
• Begära begränsning av eller invända mot behandling av dina uppgifter.
• Begära dataportabilitet.
• Reservera dig mot direktmarknadsföring.

Kontakta oss via e-post på info@solivo.se eller via vårt kontaktformulär på solivo.se/kontakt om du har några frågor.
Om du tror att dina uppgifter är felaktiga eller vill ändra sättet vi hanterar dem på, inklusive radering eller begränsning av behandlingen, vänligen kontakta oss.

Lagringstid

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för de syften de samlades in för. Du kan kontakta oss för mer information om hur länge vi behåller dina uppgifter.