En investering – många användningsområden

Batterier förstärker ditt elsystem – på många sätt.

Smarta funktioner

Skapar värde för dig och din fastighet

När du investerar i ett energilager förstärker du elsystemet i din fastighet – oavsett som det handlar om villa, kommersiell lokal, lantbruk eller bostadsrättsfastighet.

Egenanvändning av solel

Dina solceller laddar upp ditt batteri under dagen. När solen sedan går ned kan du använda den lagrade kraften på kvällen, när din förbrukning ofta är hög. Att använda lagrad solenergi är positivt för både klimatet och kapaciteten i elnätet.

Peakshaving – kapa effekttoppar

Med batteri kan du kapa av dyra effekttoppar och ersätta dem med lagrad energi. Det kan hjälpa dig att sänka din huvudsäkring/effektuttag och därmed även sänka elräkningen.

Elprisarbitrage

Vid stora variationer i elpriset är arbitrage ofta lönsamt för dig som batteriägare. Arbitage innebär att du köper och laddar batteriet när elen är billig för att sedan tömma batteriet när elen är dyr. När du lagrar i batteriet stöttar du även elsystemet genom avlastningar av elnätet under belastade timmar.

Reservkraft genom ö-drift

Idag kan många batterier användas som reservkraft vid strömavbrott och kan då bidra till att upprätthålla vissa vitala funktioner i verksamheten som belysning, betalsystem och kyl- och frysanläggningar. Denna funktion, som också kallas Ö-drift, kräver ofta ett särskilt jordtag.

Fler användningsområden

Lokala flexibilitetsmarknader och flextjänster

Brist på kapacitet lokalt i elnäten hindrar idag vissa områden från att få tillräcklig effekt för sina behov. Tillsammans med berörda regionnätsägare testar därför Svenska kraftnät lokala flexibilitetsmarknader som ett alternativ till lösning på detta problem.
Genom att elanvändare tillfälligt minskar sin elanvändning skapas flexibilitet i elnäten i lägen när det råder brist på kapacitet. Det innebär att den tillgängliga effekten på ett effektivare sätt kan användas. För dig med batteri kan du, mot kompensation, minska din elanvändning genom att använda el som är lagrad i ditt batteri.

Stödtjänster Svenska kraftnät

Hyr ut din batterikapacitet för att stötta elnätet. Det finns flera stödtjänster från Svenska kraftnät som FFR, FCR-N, FCR-D upp och FCR-D. Solivos lösningar låter dig ta del av det mest lönsamma. Här kan du läsa mer om stödtjänsterna, eller balanstjänsterna som de också kallas. Idag är stödtjänster mycket lönsamt och kan generera en avkastning på cirka 40 % på din investering.