Nyckelfärdiga solceller till lantbruket för smart energiomställning

Klimat- och framtidssäkra din elförsörjning – och sänk din energikostnad

Fånga solenergin med Solivo

Solceller för din fastighet och verksamhet

Solceller ger din verksamhet hållbar energi med fördelaktig kostnadsprofil – och hög elproduktion när gården som bäst behöver den. Med oss på Solivo får du komplett installation av solceller anpassade efter just ditt tak, eller mark, och din verksamhets behov. Vi är med dig hela vägen från första idé till installation och driftsättning. Många lantbruksfastigheter har mycket bra förutsättningar för solceller, och att bli helt eller delvis självförsörjande på el gör din verksamhet mindre känslig för elprishöjningar.

Gör din verksamhet mindre känslig för elprishöjningar

Många lantbrukstak är optimala för solceller

Hög produktion av solel när gården som bäst behöver

Vår process

Batteri med Solivo – en trygg process i fem steg

Steg 1

Platsbesök

Vi hälsar på och lyssnar på dina och verksamhetens behov och undersöker fastighetens förutsättningar. Du ska känna dig trygg i din kontakt med oss och i din investering – därför jobbar vi med tydlig information, kommunikation och utbildning. Vi lägger också extra tid och omtanke i projektets början. Vår erfarenhet är att risken för fel i installationen och slutleveransen minimeras då.

Steg 2

Offert

Efter beräkningar och projektering presenterar vi förslag på nyckelfärdig anläggning genom en tydlig offert med fast pris. När du accepterat offerten söker vi installationsmedgivande hos din nätägare och leder hela projektet.

Steg 3

Installation

Materialet levereras av fraktbolag till din fastighet och våra välutbildade montörer installerar och driftsätter din anläggning. I samband med detta hjälper vi dig igång med övervakning av anläggningen i din smartphone eller dator.

Steg 4

Färdiganmälan

Vi färdiganmäler installationen till nätägaren som efter godkännande ger startbesked av din anläggning. Eventuellt behöver fastighetens elmätare bytas av nätägaren i samband med detta. Skall batteriet användas för stödtjänster påbörjar nu CheckWatt sina tester av batteriet innan slutlig uppkoppling mot Svenska kraftnät sker.

Steg 5

Support

Vi finns tillgängliga och hjälper dig gärna med eventuella frågor eller support kring din anläggning.

FAQ

Vanliga frågor och svar om solceller till lantbruksfastigheter och gårdar

Går det montera solceller på eternit?

Ja, om din installatör är utbildad och godkänd av arbetsmiljöverket att arbeta med asbest. Solivo har alla sådana godkännanden och monterar solceller även på eterntittak.

Min gård är försäkrad enligt ”Säker Gård”, påverkar det installationen?

Vid Säker Gård följer vi ett särskilt protokoll gällande installationen av solcellerna. Det handlar bland annat om kabelförläggning, jordfelsbrytare och säkring av angrepp från gnagare.

Får jag skattereduktion även om jag monterar solcellerna på en ekonomibyggnad?

Du kan få skattereduktion även om solcellerna placeras på en ekonomibyggnad. En förutsättning är dock att max 5% av den totala produktionen från solcellerna får användas för exempelvis belysning i ekonomibyggnader som du använder som förråd.

Jag har inga lämpliga tak för solceller. Går det montera solceller på marken?

Javisst! Markmonterade solceller blir allt vanligare. Det går snabbt och smidigt samtidigt som man själv kan välja riktning på solcellerna.

Hur stor solcellsanläggning kan jag ha?

Storleken på solcellsanläggningen beror framför allt på hur stor huvudsäkring man har och hur mycket takyta som finns. Till viss del kan även den egna förbrukningen av el påverka valet av storlek på solcellssystemet. Många gårdar har en säkring på 63 A vilket kan innebära en storlek på solcellssystem som producerar cirka 45 000 kWh varje år.