Smarta industribatterier för dina solceller

Adderar turbo till din investering och energiomställning

Industribatteri med Solivo

Spara och tjäna pengar i dagens och morgondagens elnät

Att komplettera solceller med batterilagring är ett smart sätt att sänka din energikostnad ytterligare, tjäna pengar och samtidigt göra samhället en tjänst. Med batterier kan du lagra elen som dina solceller genererar, och använda den när verksamheten behöver den som bäst och när priserna på nätet är höga. De kan också användas som trygg reservkraft vid strömavbrott, och är redo att kopplas upp mot Svenska kraftnäts lönsamma stödtjänster.

Smart energiomställning

40 % avkastning vid användning till stödtjänster

Möjlighet till reservdrift vid strömavbrott

Många andra smarta användningsområden

Vår process

Batteri med Solivo – en trygg process i fem steg

Steg 1

Platsbesök

Vi hälsar på och lyssnar på dina behov och undersöker vilka förutsättningar du och ditt hus har. Har du solceller sen tidigare går vi igenom dessa och ser vilka, om några, åtgärder som behövs för att integrera batterilagring till ditt system. Du ska känna dig trygg i din kontakt med oss och i din investering – därför jobbar vi med tydlig information, kommunikation och utbildning. Vi lägger också extra tid och omtanke i projektets början. Vår erfarenhet är att risken för fel i installationen och slutleveransen minimeras då.

Steg 2

Offert

Efter beräkningar och projektering presenterar vi förslag på komplett installation med tydlig offert och fast pris. När du accepterat offerten söker vi installationsmedgivande hos din nätägare och leder hela projektet.

Steg 3

Installation

Batteri och installationsmaterial levereras till din fastighet och våra välutbildade montörer installerar och driftsätter ditt batteri. Ska batteriet användas till stödtjäner sköter vi uppkoppling och anmälan till CheckWatt. Ska batteriet bara användas för eget bruk konfigurerar vi det för de användningsområden som passar dig bäst. Vi hjälper dig även igång med övervaknings- och styrvektyg i din smartphone eller dator.

Steg 4

Färdiganmälan

Vi färdiganmäler installationen till nätägaren som efter godkännande ger startbesked av din anläggning. Eventuellt behöver din elmätare bytas av nätägaren i samband med detta. Skall batteriet användas för stödtjänster påbörjar nu CheckWatt sina tester av batteriet innan slutlig uppkoppling mot Svenska kraftnät sker.

Steg 5

Support

Vi finns tillgängliga och hjälper dig gärna med eventuella frågor eller support kring din anläggning.

Stödtjänster

Stabilisera elnätet och tjäna pengar med ett industribatteri

Svenska kraftnät gasar och bromsar kraftsystemet i realtid för att hålla rätt frekvens och balans i inmatning och uttag av el. För att det ska vara möjligt köper Svenska kraftnät därför in olika reserver av el. Här kan du som ägare av industribatterier hjälpa till – och tjäna pengar genom att upplåta din lagringskapacitet.

Smart investering – hyr ut din lagringskapacitet

Med ett industribatteri sänker du dina energikostnader och tjänar pengar genom att hyra ut din lagringskapacitet. Just nu upp till 40 % på din investering!

Batteriets användningsområden

En investering – många användningsområden

Ett batteri har många smarta funktioner och användningsområden som både stärker fastighetens elsystem och skapar värde för verksamheten. Du kan lagra din egenproducerade el och använda den när elen på nätet är dyr och fastighetens och verksamhetens förbrukning är hög. Du kan kapa dyra effekttoppar och ersätta den med lagrad el. Du kan också köpa in el när den är billig för att sälja tillbaka den till nätet när priserna är högre. Många batteriägare är också trygga i att ett batteri också kan användas som reverskraft vid elavbrott.

FAQ

Vanliga frågor och svar om solceller till företag, fastighet och industri

Kan jag använda batteriet som reservkraft vid strömavbrott?

De flesta tillverkare av kommersiella energilager har stöd för backup eller reservkraft i någon form. Extra tillbehör och jordtag kan dock behövas.

Hur stort batteri kan jag ha på min huvudsäkring?

Vi erbjuder skalbara lösningar som passar till din huvudsäkring hela vägen från 16A och uppåt. Ett mellanstort kommersiellt energilager på 100 kW kräver en anslutningspunkt på 160 A. Ett lite större energilager på 600 kW kräver cirka 1000A.

Var kan batteriet placeras?

Batteriet bör placeras i närheten av anslutningspunkten. Det kan stå såväl inomhus som utomhus. En jämn uppställningsyta krävs, gärna en gjuten platta. Tänk på att ditt försäkringsbolag kan ha synpunkter på placering. Vi hjälper dig med dessa kontakter.

Hur lång livslängd har ett kommersiellt energilager?

Ett batteri som används för stödtjänster slits nästan ingenting då det i princip nästan inte används. Garantitiden är ofta 5 år eller 6000 cykler vilket för de flesta användningsområden (utom för stödtjänsterna) innebär en livslängd på 10–20 år.

Vilka åtgärder behöver jag göra innan installation av batteriet?

Vi hjälper dig undersöka om din elcentral behöver förstärkas. I samråd med ditt försäkringsbolag bestämmer vi placering och du får då också information om eventuella markförberedelser.