BATTERIER OCH STÖDTJÄNSTER

INSTALLERAT OCH KLART

Missa inte chansen, skicka in din intresseanmälan

Tjäna pengar på ditt batteri
med stödtjänster

För att säkerställa att elnätet alltid är i balans och har rätt frekvens handlar Svenska kraftnät upp olika typer av stödtjänster. Därigenom kan hushåll, bostadsrättsföreningar och företag få betalt för att bidra till elnätets stabilitet.

Stödtjänsterna via Svenska kraftnät omsatte över 6 miljarder kronor under 2022. Siffran förväntas öka.

SOLIVO + CheckWatt

Stödtjänster till elnätet

Svenska kraftnät har behov av reserver som upphandlas med hjälp av budgivning på de så kallade balansmarknaderna. En viktig sådan reserv är batterier.

Nu kan du som batteriägare vara med och stötta elsystemet och få ersättning för det.

Solivo är samarbetspartner med tjänsteleverantören CheckWatt – vi hjälper dig igång.

CheckWatts virtuella kraftverk Currently möjliggör sammanlänkning av batterilager över hela landet så att de tillsammans kan leverera dessa tjänster till Svenska kraftnät.

Man kan enkelt utryckt säga att du hyr ut ditt batteri – och får betalt för det.

Bidra med reserver till Svenska kraftnät

Svenska kraftnät har systemansvar för el, vilket innebär ansvar för att den svenska elförsörjningen fungerar driftsäkert och att säkerställa att inmatning och uttag av el alltid är i balans. I praktiken innebär det att vi gasar och bromsar kraftsystemet i realtid.

För att göra det köper Svenska kraftnät varje år in olika reserver av el för stora värden.

(källa: Svenska kraftnät,

https://www.svk.se/aktorsportalen/bidra-med-reserver/)

Tjänsten Currently från CheckWatt

CheckWatts virtuella kraftverk Currently utgörs av aggregerade batterilager och andra flexibla resurser. Genom att samla kapaciteten från ett flertal mindre resurser kan Currently agera som en samlad aktör emot Svenska Kraftnät och leverera stödtjänster som frekvensreglering av typen FFR, FCR-N, FCR-D upp och FCR-D ned för alla anslutna resurser.

För att kunna tillhandahålla stödtjänster krävs idag också ett samarbete med den som har balansansvaret för anläggningen. Vilken balansansvarig bestäms av vilket elhandelsbolag man har.

(källa: CheckWatt, https://www.checkwatt.se/currently)

BATTERIER

Ett batteri är en utmärkt resurs för Svenska kraftnäts stödtjänster då batterier kan lagra energi för att sedan snabbt frigöra energin vid behov.

Ekonomiska fördelar med batteri

Det finns flera sätt att använda sitt batteri för att tjäna pengar. Med Solivos tjänst är du inte bunden till något. Vi hjälper dig att använda den för tillfället mest lönsamma tjänsten.

Avkastning stödtjänster för frekvensreglering

Ersättningsnivåerna är rörliga och följer marknaden – de kommer med hög sannolikhet att gå både upp och ned. Ersättningsnivåerna mellan 2020-2022 gav en avkastning på cirka 40% på investerat kapital.

Med nuvarande priser är avkastningen cirka dubbelt så hög vilket innebär en aktuell avkastning på cirka 80% (!) Det innebär att större delen av investeringen är finansierad redan första året.

Nedan följer några exempel på användningsområden för ditt batteri.

Stödtjänster för frekvensreglering

Svenska kraftnät styr laddning och urladdning av ditt batteri. Det är sällan batteriet behöver aktiveras och en aktivering pågår i regel endast några sekunder. Batteriet utsätts därmed för minimalt slitage och värdeminskning.

Batteriägaren hyr alltså ut sitt batteri och får betalt för att Svenska kraftnät har möjligheten att kunna nyttja kundens batteri. Batteriägaren får ersättning även om batteriet inte aktivierats.

Denna typ av stödtjänst har för närvarande överlägsen lönsamhet för dig som vill tjäna pengar på ditt batteri!

Peak shaving – kapa effekttoppar

Har du effektabonnemang är din avgift baserad på ditt högsta effektuttag under månaden. Enstaka sådana toppar påverkar alltså hela månadens avgift till ditt elbolag. Med hjälp av ett batteri kan man kapa av vissa effekttoppar och ersätta dessa med energi från batteriet.

Detta sätt att använda batteriet på kan även hjälpa dig att sänka din huvudsäkring.

Elprisarbitrage

Vid stora variationer i elpriset kan arbitrage vara lönsamt för batteriägaren. Man köper då el och laddar batteriet när elen är billig för att sedan tömma batteriet när elen är dyr. Man stöttar även elsystemet genom avlastning av elnätet under belastade timmar.

Flexmarknader

I takt med den gröna omställningen där vi som samhälle producerar alltmer el ställs också högre krav på de lokala elnäten. Elnätsägarna måste förhindra överbelastningar genom att bygga ut och förstärka elnäten. Detta är en lång och dyrbar utveckling. För att stötta upp och avlasta sina elnät kan vissa elnätsägare handla lokal energi – från ditt batteri.

Det finns anledning att tro att dessa tjänster kommer växa på energimarknaden.

Egenanvändning av solel

Om du har solceller kan dessa ladda upp ditt batteri på dagen. När solen sedan går ned kan du använda ditt batteri på kvällen. Många beskriver detta som en skön känsla och är naturligtvis väldigt positivt för kapaciteten på våra elnät. Det ger dock inga större ekonomiska fördelar i dagsläget att endast använda sitt batteri på detta sätt.

Vissa batterier har funktioner för så kallad ödrift som gör att du kan använda batteriet även vid strömavbrott. Ödrift i kombination med solceller är något som våra kunder beskriver som positivt och ett led i att känna sig mindre beroende vid en kris av elförsörjningen.

Industribatterier

Solivo erbjuder effektiva batterier som är redo att anslutas till Svenska kraftnäts stödtjänster

Det norska bolaget Pixii tillverkar batterier som lämpar sig för den kommersiella marknaden. Pixii energilagringssystem är skalbara för att passa för lantbruk, kommersiella fastigheter och industrier i alla storlekar. Batterierna från Pixii lämpar sig särskilt väl för att ansluta till frekvensmarknaden från Svenska kraftnät då de är mycket effektiva och responderar snabbt.

Solivo är återförsäljare och installatör av Pixii och hjälper dig och ditt företag igång med att tjäna pengar på ditt batteri.

Pixii Powershaper

Effekt 48kW/80A

Pixii PowerBase

Effekt upp till 600kW / 4x240A

Villabatterier

Solivo erbjuder villabatterier som är redo att anslutas till stödtjänsterna från Svenska kraftnät.  Våra batterier är skalbara och kan därför kompletteras med fler batterimoduler i efterhand om man skulle önska. Batterierna är anpassade för att placeras frostfritt. Solivo sköter om eventuell föranmälan till nätägaren, montering, installation och konfigurering av batterierna. Vi kopplar även upp ditt batteri mot aktuell stödtjänst. Det betyder att Solivo levererar nyckelfärdiga batterianläggningar till villaägare.

 • Paket
 • Effekt (kW)
 • Huvudsäkring (ampere)
 • mått mm (b/d/h/)
 • Lagringskapacitet (kWh)
 • Garanti
 • Ca pris efter grön teknik*
 • Avkastning
 • Liten
 • 10
 • 16
 • 690/185/1545
 • 20
 • 10 år
 • 99 000kr
 • 45%
 • Mellan
 • 12,5
 • 20
 • 1380/185/1250
 • 25
 • 10 år
 • 124 000kr
 • 45%
 • Stor
 • 15
 • 25
 • 1380/185/1250
 • 30
 • 10 år
 • 149 000 kr
 • 45%

*förutsätter två fastighetsägare som kan utnyttja skattereduktion

**ersättningen är rörlig och följer marknaden. Ersättningsnivån kan både stiga och sjunka. Kalkylen bygger på historiska priser från 2020-2022.

Låt Elliot hjälpa dig!

Elliot är en av våra experter på solceller och batterilagring. Han hjälper dig gärna med frågor eller funderingar
– stora som små.

Hör av dig till oss  Vad vill du ha hjälp med?