Nyckelfärdiga solceller för smart energiomställning

Klimat- och framtidssäkra föreningens elförsörjning – och sänk energiräkningen

Fånga solenergin med Solivo

Solceller för din brf och kommande generationer

Med oss på Solivo får ni en komplett installation av solceller till bostadsrättsföreningen, anpassade efter just ert tak och era behov. Vi är med er hela vägen från första idé till installation och driftsättning. Vi jobbar bara med välkända varumärken och erfarna installatörer – för din trygghet, och för att vi vet att det blir bäst så.

Vår process

Batteri med Solivo – en trygg process i fem steg

Steg 1

Platsbesök

Vi hälsar på och lyssnar på era behov och undersöker fastighetens förutsättningar. Ni ska känna er trygga i kontakten med oss och i er investering – därför jobbar vi med tydlig information, kommunikation och utbildning. Vi lägger också extra tid och omtanke i projektets början. Vår erfarenhet är att risken för fel i installationen och slutleveransen minimeras då.

Steg 2

Offert

Efter beräkningar och projektering presenterar vi förslag på nyckelfärdig anläggning genom en tydlig offert med fast pris. När föreningsstyrelsen accepterat offerten söker vi installationsmedgivande hos er nätägare och leder hela projektet.

Steg 3

Installation

Materialet levereras av fraktbolag till er fastighet och våra välutbildade montörer installerar och driftsätter anläggningen. I samband med detta hjälper vi er eller er tekniska förvaltare igång med övervakning av anläggningen i smartphone eller dator.

Steg 4

Färdiganmälan

Vi färdiganmäler installationen till nätägaren som efter godkännande ger startbesked av er nya anläggning. Eventuellt behöver fastighetens elmätare bytas av nätägaren i samband med detta.

Steg 5

Support

Vi finns tillgängliga och hjälper er eller er förvaltare gärna med eventuella frågor eller support kring anläggningen.

Lägre elräkningar – eller inga alls

Höj värdet på din fastighet

Grön profil kan höja värdet på föreningen

FAQ

Frågor och svar om solenergi för bostadsrättsföreningar

Behöver vi ansöka om bygglov för att sätta solceller på vår BRF?

Eftersom vi monterar solcellerna parallellt med takets lutning behövs normalt inte bygglov. Det kan dock finnas undantag för vissa områden och i vissa kommuner, särskilt om huset eller området har någon form av kulturminnesmärkning. Är du osäker så fråga din kommun.

Måste man byta tak innan installation av solcellerna?

Vi gör en översyn av ditt tak vid vårt platsbesök. Om taket är för dåligt kan vi i regel hjälpa dig med offert på takomläggning. Vet du med dig att det börjar bli dags att byta taket kan det vara smart att samordna detta med monteringen av solcellerna.

Vilket underhåll kräver en solcellsanläggning?

En solcellsanläggning är i det närmaste helt underhållsfri. Man bör se över sitt tak några gånger om året och rensa bort eventuella grenar eller kvistar. Att skotta av solcellerna från snö är i regel inte speciellt lönsamt då solcellerna knappt producerar någon el vintertid.

Finns det särskilda krav från räddningstjänsten gällande solceller på BRF?

Ja, ofta önskar den lokala räddningstjänsten möjlighet att bryta produktionen med så kallad brandkårsbrytare med ett nödstopp som placeras vid entrén.

Kan vi ha solceller även om alla lägenheter har egna elmätare?

Ja. Solcellsanläggningen kopplas i sådana fall in på föreningens allmänna abonnemang som ofta styr till exempel belysning i trapphus, källare och tvättstuga.