Smarta batterier för dina solceller

Adderar turbo till föreningens investering och energiomställning

Lagra energi med Solivo

Spara och tjäna pengar i dagens och morgondagens elnät

Att komplettera solceller med batterilagring är ett smart sätt att sänka föreningens energikostnad ytterligare, tjäna pengar och samtidigt göra samhället en tjänst. Med batterier kan ni lagra elen som föreningens solceller genererar, och använda den när fastighetens förbrukning är som högst, och när priserna på nätet är höga. Batterier kan också användas som trygg reservkraft vid strömavbrott, och är redo att kopplas upp mot Svenska kraftnäts lönsamma stödtjänster.

Vår process

Batteri med Solivo – en trygg process i fem steg

Steg 1

Platsbesök

Vi hälsar på och lyssnar på dina behov och undersöker vilka förutsättningar du och ditt hus har. Har du solceller sen tidigare går vi igenom dessa och ser vilka, om några, åtgärder som behövs för att integrera batterilagring till ditt system. Du ska känna dig trygg i din kontakt med oss och i din investering – därför jobbar vi med tydlig information, kommunikation och utbildning. Vi lägger också extra tid och omtanke i projektets början. Vår erfarenhet är att risken för fel i installationen och slutleveransen minimeras då.

Steg 2

Offert

Efter beräkningar och projektering presenterar vi förslag på komplett installation med tydlig offert och fast pris. När du accepterat offerten söker vi installationsmedgivande hos din nätägare och leder hela projektet.

Steg 3

Installation

Batteri och installationsmaterial levereras till din fastighet och våra välutbildade montörer installerar och driftsätter ditt batteri. Ska batteriet användas till stödtjäner sköter vi uppkoppling och anmälan till CheckWatt. Ska batteriet bara användas för eget bruk konfigurerar vi det för de användningsområden som passar dig bäst. Vi hjälper dig även igång med övervaknings- och styrvektyg i din smartphone eller dator.

Steg 4

Färdiganmälan

Vi färdiganmäler installationen till nätägaren som efter godkännande ger startbesked av din anläggning. Eventuellt behöver din elmätare bytas av nätägaren i samband med detta. Skall batteriet användas för stödtjänster påbörjar nu CheckWatt sina tester av batteriet innan slutlig uppkoppling mot Svenska kraftnät sker.

Steg 5

Support

Vi finns tillgängliga och hjälper dig gärna med eventuella frågor eller support kring föreningens anläggning.

Stödtjänster

Stabilisera elnätet och tjäna pengar med ditt batteri

Svenska kraftnät gasar och bromsar kraftsystemet i realtid för att hålla rätt frekvens och balans i inmatning och uttag av el. För att det ska vara möjligt köper Svenska kraftnät därför in olika reserver av el. Här kan ni som batteriägare hjälpa till – och tjäna pengar genom att upplåta era batteriers lagringskapacitet.

Smart investering – hyr ut din lagringskapacitet

Med ett batteri sänker du dina energikostnader och tjänar pengar genom att hyra ut din lagringskapacitet. Just nu upp till 40 % på din investering!

Batteriets användningsområden

En investering – många användningsområden

Ett batteri har många smarta funktioner och användningsområden som både stärker fastighetens elsystem och skapar värde för verksamheten. Ni kan lagra den egenproducerade el och använda den när elen på nätet är dyr och fastighetens förbrukning är hög. Ni kan kapa dyra effekttoppar och ersätta den med lagrad el. Ni kan också köpa in el när den är billig för att sälja tillbaka den till nätet när priserna är högre. Många batteriägare är också trygga i att ett batteri också kan användas som reservkraft vid elavbrott.

FAQ

Frågor och svar om batterier i bostadsrättsföreningar

Kan jag använda batteriet som reservkraft vid strömavbrott?

Ja, många batterisystem har den möjligheten idag. Tänk på att du kan behöva gruppera upp det du vill försörja vid ett strömavbrott. Nätägaren kräver ett nytt jordtag vid så kallad ö-drift. Vi hjälper dig med detta om du önskar.

Kan jag placera batteriet var jag vill på min gård?

Vi hjälper dig med kontakten med ditt försäkringsbolag för att säkerställa godkänd placering. Vanligtvis tillåter inte försäkringsbolaget att batteriet placeras i ekonomibyggnad utan ser hellre utomhusplacering.

Hur stort batteri kan jag ha?

Vi erbjuder skalbara lösningar som passar till din huvudsäkring hela vägen från 16 A och uppåt. Ett mellanstort kommersiellt energilager på 100 kW kräver en anslutningspunkt på 160 A. Ett lite större energilager på 600 kW kräver cirka 1000 A.

Jag har mark nära en transformatorstation från nätägaren. Kan man placera ett energilager där?

Gratulerar! Det är ofta gynnsamt även om man först behöver kontrollera med nätägaren hur stor anslutningspunkt man kan få.

Hur behöver uppställningsytan förberedas?

Jämt och fast underlag. Gärna gjuten platta. Våra arbetsledare ger noggranna instruktioner eller hjälper till med detta moment om du önskar.