';

Batterilagring – en värdeskapare i större fastigheter

Artikel
2024-04-03

För dig som har en kommersiell fastighet som industri, lager, kontor eller annan fastighet där det bedrivs verksamhet är solceller ett bra val. För dig som är på väg att skaffa eller redan har solceller kan batterilagring vara pricken över i:et, som skapar ytterligare värde för dig och fastigheten – här ger vi 5 exempel!

Kapa effekttoppar
Att kapa effekttoppar handlar om att platta ut fastighetens toppar i energiförbrukningen. Ofta inträffar effekttopparna vid tydliga tidpunkter – på varma sommardagar när AC:n går för full kraft eller på morgonen när alla maskiner startar samtidigt. Eftersom elpriserna ofta är dynamiska leder dessa toppar till högre energipriser.

Med batterilagring kan du använda din lagrade energi för att kapa effekttoppen i din fastighet. Istället för att maskinerna försörjs från elnätet på morgonen tar de istället lagrad kraft från batteriet. Det innebär sänkt energiräkning för dig, och ett stabilare elnät för samhället. För eftersom många maskiner startar just på morgnarna är elnätet högt belastat just då. Det innebär hög efterfrågan och höga priser. När du kör maskinerna på lagrad el hjälper du till att avlasta elnätet. Här kan du läsa mer om att kapa effekttoppar – så kallad peakshaving.

Stödtjänster – lönsamt och samhällsnyttigt
För att det svenska elnätet ska funka optimalt och vara i balans handlar Svenska kraftnät upp stödtjänster. Det svenska elnätet har en frekvens på 50 Hz, och denna balanseras i realtid, en utmaning vid driftstörningar och vid obalans mellan produktion och konsumtion.           

För att delta i upphandlingen av stödtjänster, som sker genom budgivning, behöver man ha en effekt på 100 kW. Ett vanligt villabatteri är på 5 kW, industribatterier är förstås större, men inte oftast mindre än just 100 kW. Därför finns virtuella kraftverk, som du som batteriägare ansluter dig till. Du och andra anslutna ger kraftverket effekt nog att buda på frekvensberedskapen och stödtjänsterna. För dig som batteriägare är alltså virtuella kraftverk, till exempel Currently från Checkwatt, både en mellanhand och en förutsättning för dig att delta på stödtjänstmarknaden. 

Anledningen till att upplåta sin lagringskapacitet är enkel: du får bra betalt för din kapacitet. De senaste åren har många batteriägare kunnat räkna hem 40 % av sin investering redan första året som ansluten till CheckWatt.

Här kan du läsa mer om stödtjänster och batterier för större fastigheter.

Ökad användning av egenproducerad el
Att lagra den elen som fastighetens solceller genererar ger dig och verksamheten möjlighet att öka andelen egenproducerad och klimatsmart el som ni använder. Fastighet och verksamhet får en grönare profil och höjt anseende.

Elhandelsarbitrage
De svenska elpriserna timme för timme offentliggörs en dag i förväg. För dig med batteri innebär det att du kan sänka dina elkostnader genom arbitrage. Du kan köpa el när den är billig och ladda upp dina batterier för att sedan använda lagrade elen när priserna är högre. Du kan också sälja elen när priserna gått upp. När variationerna i elpriset är stora blir manövern extra lönsamt för dig. Samtidigt är det bra för hela elsystemet att du använder lagrad kraft när belastningen är hög på nätet.

Trygg reservkraft
Det är många företagare och fastighetsägare som märker av att det svenska elsystemet är ömtåligt. De flesta av oss accepterar inte strömavbrott och för många verksamheter blir ett avbrott en betydande förlust, till exempel i produktionstakt. För dig med solceller finns batterier med så kallad ö-drift som kan försörja din fastighet och verksamhet vid elavbrott.

Lär mer om batterier och hitta rätt batteri för dig, din fastighet och verksamhet.

Vi berättar gärna mer!