';

Är solceller verkligen lönsamt?

Artikel
2023-03-08

En självklar fråga för alla som funderar på att köpa solceller är huruvida det verkligen är lönsamt? Det korta svaret på frågan är ja, men låt oss också ge dig det längre och mer utförliga svaret.

Faktorer som påverkar lönsamheten på solceller – i punkter

  • Lång livslängd. Solcellsanläggningar har en mycket lång livslängd, ofta över 25 år. Detta gör att kostnaderna för att installera solceller sprids ut över många år.
  • Sänkta elkostnader. När solceller används för att generera el kan det minska eller helt eliminera kostnader för att köpa el från elnätet.
  • Hög avkastning på investering. Solceller har i regel en hög avkastning på investeringen eftersom de genererar el från en förnybar energikälla, vilket innebär att el kan produceras under många år utan mycket underhåll.
  • Ökar värdet på fastigheten. Solceller är attraktivt hos många köpare på fastighetsmarknaden, genom att installera solenergi kan du höja värdet på huset och vara i framkant.
  • Statligt stöd. I Sverige får du hela 20 procent i bidrag på ditt köp av grön teknik. En förmån vilket sänker investeringskostnaden ganska betydligt.
  • Sälj el och tjäna pengar. Överbliven el du inte använder kan du sälja tillbaka till elnätet och även få en inkomst.

Hur skiljer sig lönsamheten mellan privatpersoner och företag?

Solenergi är lönsamt både för dig som företagare eller privatperson, men på lite olika sätt. Här redogör vi i korthet vad som skiljer.

Solceller till företag

Företag som installerar solceller får ofta högre avkastning än privatpersoner på sin anläggning. Framför allt på grund av att dessa installationer i regel är större, vilket leder till lägre pris per installerad kW. Företag har även i regel en högre elförbrukning, vilket leder till att mer producerad el används direkt i stället för att sälja tillbaka, vilket är mer lönsamt.

Företag har inte tillgång till det statliga bidraget, men kan i stället dra av moms på inköp och ”spara” 25 procent.

Solceller till privatpersoner

Som privatperson kan du förvänta dig en avkastning på mellan 5-15 procent per år. Det kan vara mindre lönsamt om du installerar en anläggning med mindre kapacitet än 3 kW, eftersom priset per kW blir högt på en anläggning med liten effekt. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att komma igång med solenergi på vår sida. Den senaste tiden har vi gjort många effektiva installationer av solpaneler i Jönköping och solcellsanläggningar i Växsjö.

Till skillnad från företag kan du som privatperson ta del av det statliga gröna avdraget och spara 20 procent på det totala priset. Avdraget gäller dig som är svensk skattebetalare.

Andra vanliga frågor

När är det lönt för mig som villaägare med solceller?

Bor du i en villa med helt normala förutsättningar är solceller nästan alltid en bra affär. För bästa möjliga lönsamhet krävs en skuggfri yta för installation i syd-, öst- eller västläge med en lutning på 0–60 grader. Att dessutom dra nytta av statligt stöd och räkna med att sälja tillbaka överskottsel gör att din lönsamhet ökar än mer.

Är solceller verkligen lönsamt i Sverige?

Ja, solcell är en lönsam investeringen även i Sverige. Trots att solen lyser mer med sin frånvaro under vintern har vi ett stabilt antal soltimmar under resten av året. Det går att jämföra med Tyskland, ett av länderna med allra mest solceller. I jämförelse med tyskarna har vi nästan exakt samma förutsättningar.

Men kan inte snö förstöra solcellernas lönsamhet?

Snö har endast en liten påverkan på hur lönsamma solceller är. Faktum är att svenska solceller producerar ungefär 5 procent av årets totala elproduktion under vintern (november-januari). Det är alltså inte hela världen om panelerna skulle vara täckta med snö då och då. Värt att notera är att solceller kan producera el även med ett litet snötäcke på.

Hur tjänar jag pengar på solceller?

Du tjänar pengar på din solenergianläggning ur två aspekter, den ena direkt och den andra indirekt. Indirekt tjänar du pengar på att du sänker dina utgifter för köp av el från elbolag, direkt får du en faktisk inkomst av den elen du säljer tillbaka till elbolaget.

Vi berättar gärna mer!