Checkwatt

Tjäna pengar och stöd elnätet

Anslut ditt batteri till Checkwatt

För att säkerställa ett stabilt och balanserat elnät handlar statliga Svenska kraftnät upp olika stödtjänster från olika aktörer. Checkwatts virtuella kraftverk Currently levererar flera av dessa stödtjänster. Privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar kan hyra ut sitt batteri till Currently – och tjäna pengar. Som Checkwatts samarbetspartner hjälper vi på Solivo på hela resan.

En högavkastande investering

Med dagens och morgondagens elpriser är ett batteri anslutet till Currently en högavkastande investering. Nyfiken?

Stabilisera elnätet

Currently – ett virtuellt kraftverk

Currently samlar kapaciteten från batterier och andra resurser som vindkraftverk och elbilsladdare – och gör den tillgänglig för Svenska kraftnät. När du tillgängliggör din lagrade kapacitet genom Currently får du betalt – samtidigt som du stöttar elnätets stabilitet och tillförlitlighet. En win-win-situation som gynnar både din plånbok och samhället.

Tjäna pengar med Checkwatt

Batteriets kapacitet styr ersättning

Storleken på din ersättning beror på hur mycket kapacitet du upplåter via Currently – alltså hur stort ditt batteri är. Ersättningsnivåerna är rörliga och följer marknaden. De kommer därför sannolikt gå både upp och ner.

Ersättningsnivåerna mellan 2020–2022 gav en avkastning på cirka 40 % på investerat kapital. Det innebär att en stor del av din investering i ett batteri är betald redan första året.

10

kw

Kapacitet

Ersättning:

ca 53 000 kr /år

100

kw

Kapacitet

Ersättning:
ca 570 000 kr /år