';

Välj rätt växelriktare

Artikel
2024-04-03

En växelriktare är en central del av en solcellsanläggning och gör det möjligt för dig att använda den solenergi du producerar i ditt hem. Den omvandlar likströmmen  (DC) som genereras av solcellerna till växelström (AC) som kan användas för dina elektriska apparater genom uttagen i ditt hus – diskmaskinen, laddboxen, TV:n och alla andra elprylar. Växelriktaren ser också till att elen som går in i huset, från solcellerna, håller hög kvalitet och att inga störningar uppstår.

Anpassad för bäst effektivitet

En väl avpassad växelriktare gör att din solcellsanläggning kan producera effektivt och att mindre el går förlorad under omvandlingsprocessen från lik- till växelström.

Det finns olika typer av växelriktare att välja mellan beroende på dina behov och förutsättningar. Enfasiga växelriktare används oftast i mindre installationer, som villor och småhus, medan trefasiga växelriktare används i större anläggningar – flerfamiljshus, gårdar och näringsfastigheter.

För dig som har eller vill skaffa batterilagring är det viktigt att välja en hybridväxelriktare, som ser till att elen både når batterierna för lagring och kan användas i huset vid senare tillfälle.

Här hittar du mer information om växelriktarens plats i solcellsanläggningen.

Man brukar säga att växelriktaren är hjärtat i solcellsanläggningen och det är avgörande att växelriktaren är anpassad för just din installation. Många är överraskade över hur stor del av sammanlagda installationskostnaden växelriktaren står för – men den är helt central för effektiv och smidig strömförsörjning.

Vi hjälper dig hitta rätt växelriktare, och solcellsanläggning, för just din fastighet och dina behov. Kontakta oss.

Fundera också kring eventuella framtida utbyggnader av din solcellsanläggning när du väljer en växelriktare. Flera av de modeller vi tillhandahåller är skalbara och kan anpassas till framtida behov redan nu, något som både kan spara pengar och krångel på längre sikt.

Tänk på placeringen

Det finns ett antal saker att fundera över och ta hänsyn till när du placerar din växelriktare tillsammans med din installatör. Ska växelriktaren placeras inne eller utomhus? De flesta, men inte alla, modeller passar för båda miljöerna. Tänk på att växelriktaren inte mår bra av en för varm miljö, undvik därför södervägg i direkt solljus och varma utrymmen, till exempel i källaren.

Alla växelriktare behöver också god ventilation, och behöver därför fritt utrymme 30–50 centimeter runt om. Även om man inte kan säga att moderna växelriktare är högljudda är det ändå viktigt att påpeka att de brummar och piper en smula. Undvik att installera i sovrummet om du sover lätt. Förutom tillgång till internet, via WiFi eller kabel, behöver också växelriktaren access till ditt hus inkopplingspunkt, alltså elcentral, och till kablaget från solpanelerna.

Genom fler än 1000 solcellsinstallationer vet vi var just din växelriktare ska sitta. Kontakta oss.

Optimerare är ofta ett smart tillägg

En faktor som ofta påverkar växelriktarens effektivitet är huruvida dina solceller är utrustade med optimerare. Optimerare höjer effektiviteten på dina solceller genom att optimera varje solcellsmodul individuellt. Särskilt användbart om vissa moduler hamnar i skugga under vissa delar av dagen. Optimerare gör det möjligt för växelriktaren att anpassa sig och öka effektiviteten i produktionen, även när vissa moduler producerar mindre än andra.

Vi berättar gärna mer!