';

Tjäna pengar på ditt batteri och bidra till stabilare elnät

Artikel
2023-08-30

När kärnkraftreaktorn Oskarshamn 3 stoppades 25:e augusti hade sammanlänkade batterier en avkylande effekt på hela energisystemet. Detta är en ofta förbisedd aspekt, men ett tydligt exempel, på att både företag och privatpersoner med batterilagringskapacitet sannolikt kommer spela en större roll i framtidens energisystem. Genom att ansluta dig till någon av Svenska Kraftnäts stödtjänster bidrar du till elnätets stabilitet – samtidigt som du får ersättning.

När en kärnkraftsreaktor snabbstoppas sjunker frekvensen i elnätet både plötsligt och kraftigt. Det kan orsaka skador på utrustning och, i värsta fall, systemkollaps om frekvensen inte återställs snabbt. Batterier och andra flexibla resurser som är kopplade till så kallade virtuella kraftverk kan blixtsnabbt kompensera produktionsbortfallet och stabilisera elnätet genom att återställa frekvensen.

Ett sådant virtuellt kraftverk är Currently. Checkwatt som driver kraftverket menar att ett elsystem med stora centraliserade kraftverk är sårbara vid fel. Ett elsystem med stor andel sol- och vindkraft tillsammans med batterier skulle innebära ökad driftsäkerhet. För att säkra upp driftsäkerheten har Svenska Kraftnät ett antal stödtjänster som man kan ansluta sig till om man producerar egen vind- eller solkraft och har batterilagring.

Det innebär att du som husägare, fastighetsägare, företag eller bostadsrättsförening som har solceller på taket och batterilagring kan vara med och stödja stabiliteten i vårt svenska elnät. Som tack för hjälpen får du ersättning av Svenska Kraftnät. Ytterligare ett starkt argument för att både skaffa solceller – och så klart batterier som kan lagra det du inte använder direkt själv. På Checkwatt:s hemsida kan du själv räkna på vad du kan tjäna på att ansluta dig till Currently. Och vi på Solivo hjälper dig med allt som rör batterilagring för solceller. Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med batterilagring.

Vi berättar gärna mer!