';

Solceller på lantbruk – så maximerar din ROI

Artikel
2024-04-03

Solceller har blivit en alltmer populär investering för svenska lantbruk, inte bara för dess miljöfördelar utan även för den ekonomiska besparingen. Här berättar vi hur du gör för att maximera din ROI (return on investment, återbetalningstiden) på din solcellsinvestering.

Anpassning efter just dina behov

Först och främst är det viktigt att solcellssystemet anpassas efter ditt specifika lantbruks storlek och energibehov. Rätt storlek på panelerna och rätt placering för maximal solljusexponering. Här i Sverige, med sina årstidsvarierande soltimmar, är det särskilt viktigt att designa systemet för att maximera produktionen under de soliga månaderna.

Tänk på att solpanelerna inte nödvändigtvis måste sitta på tak. Om du istället har ledig markyta kan du få maximal nyttjandegrad på panelerna eftersom de kan installeras i exakt rätt väderstreck och lutning. 

Kostnadseffektiv installation

Installation och underhåll av solceller är ytterligare en nyckelfaktor. Med oss på Solivo får du kvalitetskomponenter från kända varumärken, en solid projektprocess från start till mål, och erfarenhet från tidigare installationer på lantbruksfastigheter. Det innebär att du kan undvika tråkiga och dyra åtgärder längre fram, och i stället kan njuta av besparingar och intjäning från en trygg installation som är välbyggd, välanpassad och välinstallerad. I många år.

Dessutom är solpaneler i princip underhållsfria med mycket små servicekostnader under hela sin livslängd.

Sälj ditt överskott

En viktig aspekt för att maximera ROI:n är förmågan att sälja din överskottsel. Genom nettoavreglering kan du sälja det överskott av el som dina solceller producerar tillbaka till elnätet. Det ger dig extra inkomster och samtidigt som du bidrar till ett mer hållbart energisystem. Efterfrågan på hållbart producerad el är hög, och kommer sannolikt fortsätta stiga.

Du som väljer att installera batterilagring till dina solceller har ytterligare alternativ för att tjäna pengar. Genom att istället nyttja Svenska kraftnäts stödtjänster kan investeringen för batterier snabbt betalas, och börja generera värde. Här kan du läsa mer om hur batterier adderar turbo och värde till gårdens solelproduktion.

Utöka över tiden

Genom att börja med en mindre solcellsinstallation och sedan successivt utöka den över tid när ekonomin tillåter kan du sprida ut kostnaderna och öka ROI:n på lång sikt utan att behöva göra en stor initial investering.


Vi på Solivo hjälper dig från första idé till färdig installation. Hör av dig så räknar vi tillsammans på din besparing, din ROI och hur du med batterilagring kan tjäna pengar på din genererade solel.

Vi berättar gärna mer!