';

Solceller med batteri – för ökat oberoende och mer el 

Artikel
2023-05-02

Genom att koppla ett batteri till din solcellsanläggning kan du lagra elen du producerar och öka din självförsörjningsgrad. Med ökad självförsörjning minskar ditt beroende av el från elnätet. Som extra bonus är skattereduktionen ännu mer generös för batterier än för solceller – hela 50 %.

Med ett batteri kan du lagra den överskottsel din solcellsanläggning producerar under dagen, och använda den på kvällen när solen har gått ned. Det innebär att du kan matcha din produktion av el med din konsumtion. På dagen är din konsumtion lägre, du och familjen är på jobb och skola. På kvällen är den generellt högre, alla är hemma och tv:n, tvättmaskinen, torktumlaren, tvättmaskinen och allt annat är igång och din konsumtion är högre.

För vissa är målet att bli självförsörjande; då behövs ofta väldigt stor batterikapacitet. För andra räcker det med ett mindre batteri för att minska andelen el som tas från elnätet. Även små batterier ger en rejäl påfyllnad i andelen egenanvänd solel, och andelen växer förstås ju större batteri du investerar i. Elsäkerhetsverket har bra information om batterier i solcellssystem.

Skattereduktion upp till 50 %

Precis som RUT och ROT finns skatteavdrag för grön teknik. Med reduktionen kan du göra avdrag för 20 % av kostnaden för arbete och material för dina solceller. Du får alltså ett generöst bidrag för solceller. Med batterier, och elbilsladdare, kan du istället göra avdrag på 50 % på både arbete och material. Det gör det ytterligare mer intressant, och lönsamt, att låta installera ett batteri till din solcellsanläggning. Precis som för både ROT, RUT och solcellsinstallationen får du avdraget direkt på fakturan från din installatör.

Hos Skatteverket kan du läsa mer om skattereduktion för grön teknik.

Inte riktigt redo än? Köp hybridväxelriktare!

Om du i nuläget inte känner dig helt redo för att investera i ett batteri till din anläggning kan hybridväxelriktare vara en bra, och framtidssäkrad, mellanväg. En hybridväxelriktare är redo för olika konfigurationer medan en konventionell växelriktare kräver separat växelriktare för att omvandla AC till DC. Ett solcellsystem med en hybridväxelriktare kräver däremot ingen separat växelriktare för batteriet. Om du vill säkra ditt system för framtida utbyggnader och tillägg, till exempel batteri, är en hybridväxelriktare det smarta valet.

Vi berättar gärna mer!