';

Solceller i lantbruket – grönare och smartare gård

Artikel
2024-01-20

Med solceller på din lantbruksfastighet minskar du verksamhetens driftskostnader samtidigt som du bidrar till en mer hållbar framtid. Med solceller producerar gården sin egen el, minskar beroendet av ström från elnätet och sänker energikostnaderna. Dessutom kan du sälja din överskottsenergi tillbaka till nätet – och inte bara spara utan också tjäna pengar.

Solceller och stigande energipriser

Många lantbrukare upplever att dyrare energipriser pressar verksamheten – och i flera framtidsscenarion får just energiräkningen en allt större plats i kostnadsmassan.

Även om en solcellsinstallation är en betydande investering finns stora besparingar att göra – inte minst på längre sikt – då gården eller verksamheten ökar sin självförsörjningsgrad. Hur mycket du kan spara beror på hur mycket solpanel din tak- eller markyta och din budget tillåter.

Vi på Solivo har hjälpt många lantbrukare till lägre energikostnad och hållbarare verksamhet – kontakta oss för kostnadsfritt platsbesök


Regler för stöd och subventioner

När du köper solceller till en lantbruksfastighet skiljer sig reglerna åt beroende på om du som köpare är privatperson eller jordbruksföretag. För jordbruksföretag finns det just nu varken stödprogram eller subventioner tillgängliga. Däremot kan en privatperson som köper solceller och installerar dem på en jordbruksfastighet dra nytta av avdraget för grön teknik, som uppgår till 20 procent.

Tänk på att om du som privatperson köper solcellerna, får högst 5 procent av den producerade solenergin användas av jordbruksföretaget för att du ska kunna nyttja skatteförmånerna avsedda för privatpersoner. Å andra sidan, om ett jordbruksföretag köper solcellerna, är det tillåtet att använda den genererade solenergin i en privat bostad, om man rapporterar det som ett privat uttag i sin deklaration.

Solceller och batterilagring anpassade för din gård och verksamhet

Våra solcellslösningar kan anpassas för att möta de behoven just ditt lantbruk har, oavsett storlek eller typ av verksamhet. Vi säljer bara moderna system, som alla är effektiva och kräver minimalt underhåll. En idealisk lösning för alla fastighetsägare, från lilla villan till stora lantbruket och kommersiella fastigheter.

Att investera i batterilagring för gården är fördelaktigt. Batterierna lagrar elen solcellerna genererar, så att du kan använda den när verksamheten behöver den som bäst och när nätpriserna är höga. Batterier innebär också trygg reservkraft vid strömavbrott. Våra batterier är redo att kopplas upp mot Svenska kraftnäts stödtjänster om man väljer det istället. Att upplåta sin kapacitet för stödtjänster är extra fördelaktigt just nu, och du kan få upp 40 % avkastning på din investering.

Läs mer om stödtjänster och hur du som lantbrukare kan nyttja dem här.

Investera för framtiden

Investeringen i solceller är en långsiktig strategi som säkrar ditt lantbruks energiframtid och bidrar till en mer hållbar drift – både miljömässigt och ekonomiskt.

Vi på Solivo hjälper dig från första idé till färdig installation. Hör av dig så räknar vi tillsammans på din besparing, din nya självförsörjningsgrad och hur du med batterilagring kan tjäna pengar på din genererade solel.

Vi berättar gärna mer!