';

Funkar solceller för mig del 2 – taket

2023-09-12

Del ett i serien om Funkar solceller för mig hittar du här.

Korta svaret är att ditt tak med största sannolikhet funkar för solceller! De flesta tak går nämligen att montera solceller på, även om vissa är mer utmanande än andra. Solceller får heller inte fullödig effekt på alla typer av tak. Här leder vi dig rätt i takträsket.

Takriktning – syd är bäst
Solceller ska placeras riktade mot syd, sydöst eller sydväst för bäst effekt och högst årlig produktion. Solceller som placeras i öst eller väst ger ofta mer produktion morgon och kväll, och det i sin tur sammanfaller ofta med när elförbrukningen i huset är som störst. Kontakta din kommun, de har ofta en solinstrålningskarta där du kan se hur ditt tak ligger till. Kommunen har också en energirådgivare beredd att svara på dina frågor om solel och solcellsanläggningar. Du kan förstås även kontakta oss

Taklutning – solceller funkar även på platta tak

De flesta svenska tak fungerar som sagt att montera solceller på. Enklast och mest kostnadseffektivt är att låta den installerade anläggningen ha samma lutning som ditt tak. På 60- och 70-talen byggdes många hus med platt tak. På dessa tak behöver man ofta sätta solcellsplanelerna på en ställning. En inte särskilt knepig installation.

Hållfastheten är, oftast, kanon

De flesta husen i Sverige har tak som ska stå emot stora snö- och vindlaster. Det gör att takets hållfasthet mycket sällan är ett problem när du ska installera solceller. Men, ändå värt att fundera på om ditt hus, och din takkonstruktion, är gammal.

Läge att lägga om?

En modern solcellsanläggning håller länge, idag kan man räkna med en livstid om minst 25–30 år. Fundera på om du under den tiden behöver lägga om taket. Om ditt tak sjunger på sista versen kan det vara en bra idé att lägga om det samtidigt som du installerar solceller. Att byta tak när solcellerna väl är uppe är lite bökigt, men inte alls omöjligt. Det kräver att man monterar ner solcellerna, byter taket och monterar upp solcellerna igen.

Håll koll på hemförsäkringen
Stäm av med ditt försäkringsbolag att solcellsanläggning ingår i din befintliga hemförsäkring och om din premie påverkas av en eventuell installation. Vissa försäkringbolag kommer också vilja att din anläggning besiktigas av extern part när den är färdiginstallerad.

Vi berättar gärna mer!