';

CheckWatt ger stabilitet i elnätet vid kraftverksstopp 

Artikel
2023-11-27

I samband med att finska kärnkraftverket Olkiluoto 3, en av de största kraftkällorna i det nordiska elsystemet, snabbstoppades spelade sammanlänkade batterier från CheckWatts virtuella kraftverk Currently en avgörande roll för att bibehålla elnätets stabilitet.   

Stoppet den 19:e november var det tolfte snabbstoppet för kraftverket under 2023, enligt statistik från elbörsen Nordpool. I genomsnitt har det tagit mer än fyra dagar att återstarta reaktorerna efter snabbstoppen. Men, när Olkiluoto 3 stoppades senast levererade batterier från Currently hela 25 MW för att stötta nätet. 

CheckWatts VD Dan-Eric Archer pekar gärna på betydelsen av batterier och andra flexibla energikällor för att stabilisera elnätet vid oväntade avbrott i elproduktionen. Han understryker också vikten av att integrera sol- och vindenergi med batterilagring för att förbättra driftsäkerheten i elsystemet, jämfört med dagens mer centraliserade energikällor.  

Archer poängterar att kostnaden för dessa stödtjänster, där batterilagring är ett exempel, är betydligt mindre jämfört med investeringar i ny kärnkraft. Han betonar också att investeringar i energilagring inte bara skapar ekonomiska fördelar utan även bidrar till utvecklingen av ett mer resurseffektivt och förnybart elsystem.  

Så funkar ett virtuellt kraftverk

Hur går det då till? Jo, företag och privatpersoner som äger batterier kan ansluta sig till virtuella kraftverk som Currently och enkelt förklarat hyra ut sin kapacitet. Det ger Svenska Kraftnät, som är ansvarig för vår elförsörjning, möjlighet att ha ett stabilt och balanserat kraftnät även vid oförutsedda händelser som stopp i produktionen hos de centraliserade kraftverken. Du som hyr ut din kapacitet får förstås ersättning av Svenska Kraftnät – och med dagens elpriser kan den vara hög. Här finns mer information om hur du ansluter dig och ditt batteri. 

 

Vi berättar gärna mer!