';

Bhadla Solar Park är störst i världen – just nu

Artikel
2023-05-08

Världens största solcellanläggning ligger i Indien. Gigantiska Bhadla Solar Park har en årskapacitet på 2245 MW. Det är nästan lika mycket som hela Sveriges produktion, som under 2022 låg på ungefär 2400 MW. Stort bygge alltså! Parken är faktiskt inte ens helt färdigbyggd, när den väl är färdig ska det produceras 3500 MW. Hissnande.

Bland övriga topplaceringar finns flera indiska anläggningar vid sidan om ett gäng kinesiska bjässeanläggningar. Hunghe-anläggningen är just nu världstvåa med 2200 MW, medan indiska Pavagada Solar Park är trea på 2050 MW. Flera länder bedriver just nu stora projekt, så frågan är hur länge topplaceringarna ser ut som de gör idag.

Siffrorna kan jämföras med hela Sveriges solelproduktion som i december 2021 var 1587 MW. Även om siffran ökat fram till idag har vi, helt enkelt, en bit kvar. Fast å andra sidan har vi inte riktigt samma förutsättningar som vare sig Kina eller Indien sett till antal soltimmar.

Det i sin tur betyder inte att solel är en dålig lösning för oss här i Sverige. Tvärtom, här är det soligt nog för att det ska vara lönsamt att installera solenergianläggning. Även om vintern är solfattig på många ställen i landet är sommarhalvåret stabilt sett till soltimmar. Vi har nästan exakt samma solförutsättningar som Tyskland, där antalet solcellsanläggningar är betydligt större än här. Än så länge, kanske kan tilläggas. Läs mer om solcellsanläggningars lönsamhet här.

Vi berättar gärna mer!