';

Batteriparker – framtidens energilagring

Artikel
2024-06-03

Förnybara energikällor som solceller är intermittenta, vilket innebär att de inte alltid producerar energi när den behövs. Det kan skapa utmaningar för elnätet, som kräver stabilitet. Genom att lagra överskottsenergi spelar batteriparker en viktig roll i att stabilisera energiförsörjningen och möjliggöra en högre andel förnybar energi i energimixen. Därför är batteriparker en kritisk komponent i övergången till en mer hållbar och förnybar energiframtid.

Vad är en batteripark?

En batteripark kan beskrivas som ett stort lager av el. Det är en storskalig anläggning som består av många batterier sammankopplade för att lagra elektricitet. Olika typer av batterier kan användas, men de vanligaste är litiumjonbatterier på grund av deras höga energitäthet och effektivitet. Batteriparker kan generera från några megawattimmar (MWh) upp till flera hundra MWh, beroende på behoven och skalan på den anslutna energiproduktionen.

Hur fungerar batteriparker?

Batteriparker fungerar genom att lagra överskottsenergi som produceras av förnybara energikällor när produktionen överstiger efterfrågan. Det gör det möjligt att utjämna skillnader mellan energiproduktion och förbrukning. Genom att lagra energi under perioder med hög produktion och låg efterfrågan och släppa ut energi under perioder med hög efterfrågan och låg produktion hjälper batteriparker till att stötta och stabilisera lokala elnät.

Några viktiga komponenter och funktioner i en batteripark är:

Lagring och utsläpp av energi

När solpaneler eller vindkraftverk producerar mer elektricitet än vad som förbrukas lagras överskottsenergin i batteriparken. Under perioder med hög efterfrågan eller när förnybara källor inte genererar tillräckligt med energi (till exempel under natten eller vindstilla dagar), kan den lagrade energin användas för att stabilisera nätet och förse industrin med elektricitet.

Frekvensreglering

En annan viktig funktion hos batteriparker är att hjälpa till med frekvensreglering på elnätet. Elförbrukningen och produktionen måste vara i balans för att hålla nätfrekvensen stabil. Batteriparker kan snabbt släppa ut eller absorbera energi för att korrigera frekvensavvikelser, vilket är avgörande för att förhindra strömavbrott och skador på elektriska system.

Fossilfri reservkraft

Batteriparker kan också fungera som en fossilfri reservkraft vid strömavbrott. Genom att tillhandahålla en snabb och tillförlitlig källa till elektricitet kan batteriparker skydda känslig industriell utrustning och processer från skador och driftstopp med förnybar energi. Det är särskilt viktigt för kritiska industrier.

Batteriparker kan öka andelen förnybar energi

Genom att hantera den intermittenta naturen hos förnybara energikällor möjliggör batteriparker en högre integration av förnybar energi i elnätet. Det minskar behovet av fossila bränslen och importerad el, vilket bidrar till att minska koldioxidutsläppen.

Sänk kostnader med en batteripark

För industrier kan batteriparker också leda till betydande kostnadsbesparingar. Genom att minska behovet av att köpa el under dyra effekttoppar optimeras företagets effektanvändning och sänker kostnaderna. Energilagringen i en batteripark ger också värdefull trygghet och stabilitet i elförsörjningen. På köpet får du fossilfri reservkraft. Läs mer om batterilagring för industrin [länk: https://www.solivo.se/foretag/industribatterier/].

Vi berättar gärna mer!