Soltop energie

Soltop energie montage och underkonstruktion

Solivo rekommenderar underkonstruktion från Soltop Duraklick vid montering av solceller på platta tak med tätskikt. Deras system vilar på extra breda skenor på 23cm som innebär lägre punktlaster på isolering, PVC-duk eller annat tätskikt.