Fever Energy

Fever Energy aggregator

Fever Energy är en teknisk aggregator som erbjuder innovativa lösningar för att ansluta och styra förnybara energiresurser, som solpaneler och batterilagringssystem, till elnätet. Genom att samarbeta med Fever Energy kan både privatpersoner och företag dra nytta av att optimera sin energikonsumtion, minska sina elkostnader och inte minst delta på frekvensmarknaden med kallade stödtjänster till Svenska kraftnät.

En av de främsta fördelarna med Fever Energy är deras avancerade plattform och teknologi som möjliggör fjärrövervakning och styrning av energiproduktion och användning. Genom att ansluta till deras system kan användarna ha full kontroll över sin energiförbrukning och produktion i realtid, vilket ger ökad flexibilitet och effektivitet.

Utöver den tekniska kompetensen och skräddarsydda lösningarna är Fever Energy också kända för sin kundtjänst och support. Genom att erbjuda pålitlig service och personlig kontakt kan användarna känna sig trygga med att deras energibehov tas om hand på bästa sätt.

Ingen utspädning

Många kunder som deltar på frekvensmarknaden via andra aggregatorer har haft låga ersättningsnivåer på grund av så kallad utspädning. Detta uppstår när nya kunder tillkommer utan att aggregatorn har tillgodosett att det först finns färdiga pooler eller portföljer som är förkvalificerade av Svenska kraftnät. Detta leder till att det blir fler och fler kunder som får dela på ersättningen för aktuell portfölj. Problemen med utspädning har varit långvariga även om det troligen kommer lättas av framöver.

Fever Energy har en annan affärsmodell där man istället börjar med att säkerställa utrymme i pooler som är förkvalificerade och klara från Svenska kraftnät. När nya kunder tillkommer kan dessa efter ett snabbt test av batteriet anslutas till en färdig portfölj. Det innebär att kunder som använder Fever Energy för att ansluta batterier till Svenska kraftnät inte behöver oroa sig för att deras ersättning skulle påverkas negativt av utspädningseffekter.

Genom att undvika utspädning kan Fever Energy erbjuda sina kunder en mer transparent och fördelaktig affärsmodell för sina kunder.

Kompatibilitet
Fever är dagsläget kompatibla med växelriktare från Pixii och Sinexcel.

Godkända elhandelsbolag är:

Bixia (Balansansvar)
Bixia
Affärsverken Energi i Karlskrona AB
Jönköping Energi
Kalmar Energi Försäljning AB
Soldags i Sverige AB
Energiförsäljning i Sverige AB
Energiförsäljning i Sverige AB
Greenely Premium AB
Varberg Energi