';

Solceller vid takbyte i BRF

Artikel
2023-06-13

För många bostadsrättsföreningar är takbyte en stor investering. Som tur är inträffar det så klart sällan men om din BRF är i stånd att byta tak är det också ett mycket bra tillfälle att även installera solceller. Även om investeringen kan verka stor – både tak och solceller – är tillfället ofta för bra för att låta passera. Här finns nämligen stora vinster att göra på både kort och lång sikt. 

Takbyte är nödvändigt och har i de allra flesta fall legat i underhållsplanen sedan länge. Det innebär också att många föreningar har en ekonomisk beredskap att genomföra bytet. Samtidigt är solceller en ofta lika nytillkommen som angelägen del på föreningens agenda.

Byt tak i samband med installation av solceller

Att samordna en installation med takrenovering eller takbyte gör att synergieffekter uppstår. I entreprenaden kan takläggaren lägga nytt tätskikt designat för solcellsystemet komplett med genomföringar för kablage och solpanelfästen. Eftersom taket är anpassat till solcellsinstallationen som följer innebär det goda förutsättningar för problemfri drift av solcellsystemet, man slipper ”halvbra” på-plats-lösningar och genomföringar som i sin tur kan påverka både verkningsgrad på solcellsystemet och garantier på både solpanel och tak.

När man som bostadsrättsförening byter tak och installerar solceller samtidigt behöver byggställningar bara resas vid ett tillfälle. Dessutom blir tid och resurser för planering och projektering mindre, samtidigt som samarbete mellan takläggare och solcellsmontör underlättas. Kortare ställningshyra, smidigare projektering och enklare informationsutbyte mellan olika utförare sparar både pengar och minskar risken för att fel uppstår.

Solceller i bostadsrättsföreningen – en trygg investering

Att installera solceller i föreningen, både med och utan takbyte, är en investering som inte bara betalar sig i form av sänkta kostnader och mindre klimatavtryck, det höjer också värdet på föreningen och dess lägenheter.
Det har förresten forskats på kombinationen solceller och takbyte. Redan 2017 tog E2B2, ett forskningsprogram där forskare och samhällsaktörer samverkar, fram en forskningrapport som tydligt pekar på fördelar med solcellsinstallation i samband med takbyte. Rapporten visar att ett prefabricerat system med takintegrerade solceller ger fina effekter: ett genomsnittligt miljonprogramhus skulle med projektets konceptlösningar kunna bidra med 25–30 kWh per kvadratmeter boyta till fastighetens energibalans.

Sedan 2017 har både kvaliteten och verkningsgrad på solceller förbättrats, både på takintegrerade och takmonterade varianter. Det innebär att man idag kan lägga till minst en handfull kilowatttimmar till forskningens resultat per kvadratmeter boyta.

Solivo är vana vid att hjälpa bostadsrättsföreningar att ställa om till solenergi och kan med god erfarenhet rekommendera bästa möjliga lösning till din förening.

Hör av dig till oss så räknar vi tillsammans med dig och din takentreprenör på hur vi hur mycket din förening sparar på att installera solceller i samband med takbytet.

Vi berättar gärna mer!