';

Solceller – så fungerar det

Guide
2021-02-01

Med solceller på ditt tak skapas elektricitet från solen. Solpanelerna använder energin från solen och inte värmeenergin vilket betyder att de till och med producerar elektricitet under molniga dagar.

Från solpanelerna dras kablar till din elcentral där en växelriktare monteras och kopplas in på ditt elnät. Växelriktaren omvandlar likströmmen från taket till växelström och på så vis kan strömmen användas till hushållet.

Hur fungerar det att sälja el från solcellerna?

Under dygnet och året kommer du att producera el som du själv inte använder direkt. Då exporteras elen ut på det allmänna nätet, helt automatiskt, samtidigt som du får betalt för ditt överskott. För att detta skall fungera kommer ditt energiverk att kostnadsfritt byta ut din elmätare till en variant som kan mäta både inkommande och utgående el.

En vanlig familj gör oftast åt mest el på morgon och kväll. Mitt på dagen, när solen lyser som mest, är man på jobb och i skola. Energin som då produceras mitt på dagen säljer familjen till sin elleverantör.

Under sommarhalvåret producerar familjens solpaneler allra mest energi. Men det är under vinterhalvåret som familjen förbrukar mest energi. Sommarens överskott av produktionen säljs automatiskt och betalningen hamnar hos många elbolag i en pott som familjen sedan kan räkna av sin ordinarie elräkning mot.

Man kan säga att familjen får en slags kreditfaktura istället för en ordinarie elräkning.

Enkelt, bekvämt och smart!

 

Vi berättar gärna mer!