';

Solceller i BRF:en – börja med vår checklista

Guide
2023-06-20

Genom att utnyttja föreningens takyta för att ta tillvara energin från solen och producera egen el blir bostadsrättsföreningen mindre känslig för höjningar av elpriset. Utöver de ekonomiska fördelarna är det förstås även en bra investering ur ett hållbarhetsperspektiv.

Att som styrelse ge sig i kast med en så pass stor investering som solceller innebär kräver lite inläsning – vår checklista ger er en flygande start!

Starta i tid

Tänk på att arbetet med en stor investering som solceller tar tid. Utse en projektgrupp i styrelsen så slipper en ensam styrelsemedlem dra hela lasset själv. Om ni är många i styrelsen, avdela då också ett lämpligt antal styrelsemedlemmar att driva projektet – för många kockar blir sällan bra.

Förankra beslutet

Eftersom en bostadsrättsförening ägs, drivs och underhålls av medlemmarna är det viktigt att beslutet att installera solceller är väl förankrat bland medlemmarna. I många föreningars stadgar finns också beskrivet när styrelsen måste ha stämmobeslut för att genomföra en investering. Även bostadsrättslagen reglerar detta då det i 9 kap. 15 § står att “beslut som innebär väsentlig förändring av föreningens hus eller mark ska fattas på stämman”

Undersök fastighetens förutsättningar

Första steget är att undersöka om fastighetens förutsättningar för solel. Grundläggande förutsättningar är att det ska finnas tillräckligt med takyta, eller annan yta på eller intill byggnaden, som lämpar sig för solcellsinstallation. Vidare är byggnadens orientering, taklutning och skuggningar viktiga faktorer. En enklare och översiktlig undersökning kan göras av styrelsen själva, men det kan också vara värt att lägga en liten peng på en konsult som kan gå över byggnaden mer i detalj. Det underlättar i framtida kontakter och offertförfrågningar hos installatörer.

Kolla om bygglov krävs

Vanligtvis krävs inget bygglov för solceller men om byggnaden är K-märkt eller om solcellsanläggningen inte följer byggnadens form kan bygglov ändå krävas. För att vara på den säkra sidan är det bäst att din förening kontaktar kommunen innan arbetet påbörjas.

Använd dig av din förvaltare

Om föreningen har en teknisk förvaltare kan denne engageras, mot en kostnad förstås. Bestäm hur engagemanget ska se ut, många förvaltare erbjuder nyckelfärdiga lösningar där de tar hand om hela uppdraget från start till mål. Andra kan agera bollplank och kontaktförmedlare. Om föreningen vill engagera förvaltaren i stor utsträckning, se till att jämföra förvaltarens offerter med offerter ni själva tar in på egen hand från andra entreprenörer.

Prata med grannföreningarna

Kolla med grannföreningarna om de också är nyfikna eller rent av i stånd att installera solceller. Går ni ihop kan ni ofta få bättre pris på både installation och kringtjänster som till exempel byggställningar.

Anlita experter

Även om styrelsen består av klokt och arbetsvilligt folk finns sällan expertisen bland styrelsemedlemmarna. Att välja en installatör och expert är därför viktigt. Och prata med flera, så ökar chansen att ni träffar rätt både i fråga om tid, pris och lösning som passar just er förening.

Hos BeBo, Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus, finns bland mycket annat en bra guide för föreningar som vill installera solceller. Ladda ner den här

Vi berättar gärna mer!