';

Säkerhetskrav för installation av solceller

Guide
2021-01-29

Utbyggnaden av anläggningar med solceller går rasande snabbt.

Många nya installationsföretag startas för att få ta del av den snabbt växande marknaden. Tyvärr slarvas det en hel del vid montering av solceller. Oftast för att installationsföretaget helt enkelt saknar rätt kunskap om vilka risker en felinstallerad solcellsanläggning kan medföra.

 

Läckande tak efter felaktig montering av solceller blir allt vanligare enligt Västra Götalands Tak som arbetat med takläggning i över 25år.

 

Elsäkerhetsverket varnar för risker med:

 

  • Kablar som hänger löst, ligger över vassa kanter eller helt saknar mekaniskt skydd.
  • Elmateriel med kabel- eller skruvgenomföringar, exempelvis frånskiljare, som inte är täta mot vatten över tid.
  • Elmateriel som placerats där temperaturväxlingen är som störst, exempelvis under den översta raden av solcellspaneler.
  • Spänning- och radiostörningar från kraftelektronik, exempelvis omriktare och regulatorer.

 

Enligt Elsäkerhetsverket är det viktigt att man säkerställer att man får kvalitetsprodukter i sin anläggning. Särskilt viktigt är att elinstallationsföretaget har rätt kunskap kring installation av solcellsanläggningar så att arbetet blir korrekt utfört. Detta gäller både elsäkerhet och störningsfrihet.

 

Solivo följer alla lagar och föreskrifter från Elsäkerhetsverket, Länsförsäkringar och lokal Räddningstjänst. Våra montörer är dessutom certifierade på takets tätskikt.

 

På  Elsäkerhetsverkets hemsida  (länk till: https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/din-elanlaggning/bygga-och-renovera/installation-av-solceller/) finns bra information om lagar och föreskrifter som gäller för installation av solceller.

 

Vad säger lagen?

Ansvaret gällande drift, underhåll och fortlöpande kontroll ligger på innehavaren av elanläggningen. Detta finns att läsa om i elsäkerhetslagen (2016:732)  och i elsäkerhetsförordningen (2017:218).

Krav på fortlöpande kontroll är också föreskrivet i 2 § ELSÄK-FS 2008:3.

 

 

Vi berättar gärna mer!