';

Individuella eller gemensamt elabbonemang

Guide
2021-01-29

Individuell elmätning innebär att föreningen har ett, eller flera, abonnemang för den gemensamma elförbrukning såsom hissar, tvättstugor, belysning med mera. De boende har sedan egna abonnemang för sin hushållsel. Med en sådan lösning dimensioneras systemet med solceller endast efter den gemensamma elförbrukningen.

Gemensam elmätning är när föreningen har ett, eller flera, abonnemang som täcker både det gemensamma och de boendes hushållsel. Med gemensamt elabonnemang dimensioneras systemet med solceller efter hela föreningens förbrukning. Det går alltså att dimensionera en större anläggning hos en BRF med gemensam el.

Har ni individuella elavtal i er förening finns möjligheten att ändra till ett gemensamt elabonnemang. Er investering i solceller blir då ännu mer lönsam. Ni gör en besparing genom att samtliga privata lägenheters nät- och elavgifter försvinner. Ni får dessutom lättare att förhandla fram ett förmånligt avtal när ni förhandlar om ett stort avtal istället för många små. En smart investering som inte är så krånglig som man kan tro. Solivo kan hjälpa er att ställa om till gemensam el i er bostadsrättsförening. Vill du läsa mer om att ställa om till gemensam el kan du göra det här (https://www.energiporten.se/energiskolan/fastighetsel/gemensam-el)

Eller här: (https://bostadsrattsnytt.se/nyheter/energi-och-miljo/2018-12-04-gemensam-el-sa-fungerar-det)

Vi berättar gärna mer!