';

Hur många solceller passar mig?

Guide
2021-02-01

Det finns några saker som påverkar hur stor solcellanläggning du bör ha. Det första och mest självklara är hur stort ditt tak är. Hur stor takyta har vi att montera solpaneler på? Är det fria takytor eller täcks delar av taket av hinder såsom skorstenar, ventiler och takfönster? Detta tar vi reda på när vi designar vårt förslag till dig.

Det andra som påverkar hur mycket solel du bör producera är hur mycket el ni förbrukar idag. Det är sällan en bra affär att producera mer el än vad man förbrukar under ett år.

Kan man producera någonstans mellan 50-75% av sin årliga förbrukning är det jättebra men ibland får man nöja sig med något mindre beroende på takets förutsättningar.

Hur mycket energi förbrukar jag på ett år?

Energi mäts i kilowattimmar (kWh)

Är du osäker kan du titta på din senaste elräkning. Där finns angivet beräknad årsförbrukning i kWh. Tror du att du inom några år kommer skaffa elbil bör du räkna med att din elförbrukning stiger med minst 2000kWh. Det kan vara bra att ta höjd för detta.

Samma sak om man tänker skaffa pool eller spa-bad.

Dessa förutsättningar är unika för varje hushåll. Vissa familjer förbrukar 6000kWh medan andra familjer förbrukar 26000kWh varje år. En del villor har stora takytor medan andra har små. Har man en stor takyta och en låg förbrukning är det inte givet att fylla hela taket med solceller. Har man å andra sidan en hög förbrukning med en mindre takyta får vi i regel lägga pusslet noggrant så vi kan få upp så många paneler som möjligt.

Hur mycket energi producerar solcellerna?

I din offert framgår hur mycket energi dina solceller kommer producera. Geografiskt läge, takets lutning och riktning mot söder styr detta varför det inte är lyckat att generalisera – varje villa är unik.

De flesta villatak har plats för 24-36 solcellspaneler, ibland fler än så.

30st solcellspaneler har en toppeffekt (maxeffekt) på ca 10kW. Placerat i gynnsamma förhållanden kan man räkna med att dessa producerar ca 9000kWh per år.

Vi hjälper dig!

I våra beräkningar simulerar vi flera olika alternativ och presenterar det förslag som passar dina behov bäst, och som ger den bästa ekonomiska avkastningen.

 

 

Vi berättar gärna mer!