';

Hur jämför jag offerter?

Guide
2021-02-01

Det är inte alltid lätt att jämföra solcellsofferter. Olika installatörer har ofta egna sätt att presentera sin information. Vår rekommendation är att inte i första hand låta lägsta pris avgöra vilken offert på solceller man väljer. För att hjälp dig på vägen har vi gjort en sammanställning över de viktigaste punkterna du bör titta på om du jämför offerter.

Toppeffekt

Installerad toppeffekt (kWp) är det sammanlagda värdet på effekten som är installerad i form av solceller på taket. Detta kallas ofta toppeffekt och är det värde du skall titta på för att jämföra vilken installatör som kan leverera högst installerad effekt. Du bör alltså inte titta på solpanelens enskilda effekt. Det är ointressant om en större panel har högre enskild effekt om det inte går att montera så många sådana stora paneler. Jämför istället alltså sammanlagd toppeffekt.

Optimerare eller inte?

Optimerare är en extra modul man kan installera på alla eller vissa solcellspaneler som är utsatta för skugga. Är solpanelerna inte utsatt för skugga behöver du heller inte några optimerare.

Solcellspaneler

Märke på solpanelerna är inte så viktigt som man kan tro. De flesta av dagens paneler är idag ganska likvärdiga när det gäller teknik och pris. Vill du jämföra paneler rekommenderar vi att du jämför garantier. Det skall finnas dels en produktgaranti som i regel ligger mellan 12-25 år samt en produktionsgaranti på minst 25år som garanterar att solcellerna inte tappar för mycket effekt över tid.

Jämför gärna också vilken miljöpåverkan som tillverkningen av solpanelen har. Cradle 2 Cradle certifikat från tillverkaren är en bra certifiering som bedömer materialval ur säkerhets och miljösynpunkt, materialåtervinning, användande av förnybar energi, vattenhushållning och socialt ansvar hos tillverkaren.

Växelriktare

Viktigast när det gäller växelriktare är att säkerställa att den har rätt funktion för dina behov. Är den förberedd för batterilagring av solel om du skulle vilja komplettera med detta i ett senare läge? Är det av ett system som kräver optimerare fast du inte är i behov av optimerare? Kan du komplettera din anläggning med fler solceller om du vet att du kommer vilja kunna det i framtiden?

Vanlig garantitid för växelriktare är 5-12 år med möjlighet att förlänga garantitiden mot extra kostnad.

Monteringsmetod

Säkerställ att leverantören inte använder montagemetod som riskerar att, eller som penetrerar underlagspapp. Vi rekommenderar därför inga skruvar alls genom vare sig bärläkt eller råspont avseende montage av solceller på takpannor.

Har du ett papptak med över 5° lutning kan det vara nödvändigt att skruva fast monteringsplattor. Dessa infästningar måste sedan brännas in i ny papp för att hålla tätt. Om så är fallet kräv att detta utförs av särskilt utbildade och certifierade takläggare.

Snö- och vindlastberäkning skall alltid göras innan montering av solceller!

Jämför garantier.

Elinstallation

Installation av solceller måste utföras av behörig elektriker och följa krav från Elsäkerhetsverket.

Pris

Vill du slutligen jämföra priset är en bra jämförelsemetod att ta priset/installerad watt (toppeffekt, kWp)

Exempel:

Pris på offert 150 000kr för installerad toppeffekt 10kWp (=10 000Wp)

150 000/10 000 = 15kr per installerad watt (=1500kr per installerad kWp).

Tips!

”Det finns inget som är så dyrt som att köpa fel utrustning”

 

 

Vi berättar gärna mer!