';

Effektbalansering i storformat i centrala Malmö

Guide
2021-01-29

Hela denna artikel är hämtad från Solelgrossisten

Läs artikeln i sin helhet här:
https://www.solelgrossisten.se/blog/post/effektbalansering-i-storformat-i-centrala-malmo

Med 608 paneler på taket är Fastighets AB Balders installation på fastigheten Spinneriet 8 den största innanför kanalen i Malmö. Totalt över 200 kW som effektbalanseras med hjälp av FerroAmps växelriktare. Installationen utfördes av Futura Energi med produkter och systemdesign från Solelgrossisten.

Börsnoterade Fastighets AB Balder äger en av Malmös mest kända kommersiella fastigheter – Spinneriet 8 mellan Kalendegatan och Djäknegatan – granne med Hansakompaniet. Här finns mer än 40.000 kvadratmeter yta varav det mesta är kontor. En stor kostnadspost för fastigheten är el, där förbrukningen legat på över 800.000 kWh/år varav mycket går till fastighetens stora kylanläggningar.

– Balder har inte gjort så mycket solelsinstallationer tidigare, säger Mikael Göransson som är projektledare på företaget.

– Men här hade vi stor förbrukning just under sommaren, samt ett perfekt platt tak och då blev det verkligt intressant.

Totalt monterades 608 Futura Sun 330 watts solpaneler på fastighetens tak. Det ger en sammanlagd effekt på 200 kW och en beräknad årlig produktion på ca 200.000 kWh. Något som motsvarar drygt 20 % av fastighetens förbrukning.

Dyra effektabonnemang

Ett specifikt och kostnadskrävande dilemma i just den här fastigheten är att den har fyra helt separata el-abonnemang. På grund av den stora effekten på kylanläggningarna var vart och ett av dessa tvungna att ha dyra effektabonnemang för att ha kapacitet om och när det behövdes. Man tittade därför på att dra om elstammarna och skapa en ny struktur, men kostnaden skulle bli väldigt hög.

– Systemet med effektabonnemang bygger på att månadskostnaden baseras på vad du maximalt kan ta ut vid en tillfällig effekt-topp. Om du tar ut max 40 kW under 30 dygn och 23 timmar men behöver 100 kW den sista timmen så åker du på att betala för 100 kW för hela den månaden.

608 solpaneler på taket till Fastighets AB Balders fastighet Spinneriet 8 i Malmö

Ferroamp

Därför kom FerroAmps koncept in i bilden – här kan man balansera uttaget ”innanför” abonnemangen genom deras Energy Hub koncept. Genom att styra effektuttaget till de olika abonnemangen kan de momentana effekttopparna skäras ner. När man gör en solelsinstallation med FerroAmps teknik i växelriktarna får man den här balanseringen ”på köpet”.

– Vi drog ett likströmsnät ”innanför” växelströmsnätet, säger Niklas Knöppel på Solelgrossisten som designade systemet. En så kallad ”micro-grid”.

– I detta likströmsnät har vi FerroAmps Energy Hub system. Där styrs effektuttaget till de olika abonnemangen så att det alltid blir den mest ekonomiska belastningen på vart och ett av dessa. Därmed kan vi hålla nere storleken på varje abonnemang och det betyder mycket för kostnaderna. Dessutom gör detta också att vi med automatik får balansering över de tre faserna på varje del av de interna näten.

Vi berättar gärna mer!