';

Cradle to Cradle – certifierade solpaneler

Guide
2021-01-29

Den tyske kemiproffessorn Michael Brangart och den amerikanske arkitekten William McDonugh har skapat Cradle2Cradle som är en certifiering som fokuserar på helhet, innovationer och kvalitet. Kärnan i Cradle to Cradle är att försöka skapa ett positivt avtryck snarare än att begränsa sig till att försöka minska det negativa avtrycket.

Tre grundprinciper

1. Förvalta allt

Cradle to Cradle® poängterar vikten av kretslopp, inte bara för biologiska ämnen utan även för tekniska. Metaller och plaster i ett kretslopp kan ses som näringsämnen för tekniska processer likaväl som biologiska material kan ses som näringsämnen i biologiska processer.

2. Använd den inkommande solenergin

Solen, gravitationen och geotermiken är de enda verkligt förnybara energikällorna. De är dessutom outtömliga för människan vilket innebär att det inte finns någon brist på energi, men vi måste ändra vårt sätt att ta fram den.

3. Främja mångfald

Mångfald leder till ett jämnare resursuttag, större nytta för fler intressenter och mer hållbara system. Cradle to Cradle® fokuserar på biologisk mångfald i form av artrikedom, konceptuell mångfald för innovationsrikedom och kulturell mångfald så att alla involveras.

Tillväxt

Cradle to Cradle® lyfter fram tillväxt som en framgångsfaktor och drivkraft för företag och samhälle. Detta har lett till att företag över hela världen har valt att ansluta sig till Cradle to Cradle® för att de ser direkt nytta med det. Det finns många exempel där företagsledare öppet berättar om hur deras företag ökat sin omsättning och minskat sina kostnader genom att tillämpa Cradle to Cradle®.

Certifiering

Genom den oberoende, icke vinstdrivande organisationen Cradle to Cradle Products Innovation Institute kan företag C2C-certifiera material och produkter och därmed få en kvalitetsstämpel som underlättar för kunder att välja rätt. Grundkraven för certifiering är att produkten innehåller kända material, att materialen har definierade kretslopp (kan återvinnas), att produkterna och materialen är säkra för hälsa och miljö och att produktionsprocesserna, inklusive användningen av luft, vatten och energi, fyller kraven. Sociala faktorer som arbetares villkor vägs också in i bedömningen.

Cradle to Cradle certifierade solpaneler

Solivo erbjuder flera alternativ med solpaneler som är certifierade med Cradle to Cradle. Några exempel bland våra leverantörer med C2C-certifikat är Solitek, och Jinko.

Vi berättar gärna mer!