';

2021 börjar med solsken – Grönt avdrag klubbat.

Guide
2021-01-29

2021 börjar med solsken – Grönt avdrag klubbat.

 

Skattereduktion för grön teknik – Rotavdrag för solceller

Från och med 2021 får alla privatpersoner som investerar i grön teknik en skattereduktion på 15% för solceller och 50% för energilager eller elbilsladdare. Det fungerar som ett vanligt ROT/RUT avdrag. Inga krångliga ansökningar eller långa handläggningstider då vi drar beloppet direkt på fakturan.

 

Skattereduktionen för grön teknik ersätter det tidigare investeringsstödet med krångliga bidragsansökningar och långa handläggningstider. I folkmun har det nya stödet för solceller redan börjat kallas ”solrot”.

 

Hanteringen blir enkel och smidig och fungerar på samma sätt som vanligt ROT-/RUTavdrag där skattereduktionen dras av direkt på fakturan från installatören. Du behöver med andra ord inte vara orolig för att potten med stödpengarna tar slut som tidigare kunde ske.

 

Avdraget blir på 15% för solelsinstallation och 50% för energilager och laddpunkter för elbil. Taket sätts på 50.000 kronor i totalt avdrag per person och år och är kopplat till person och inte fastighet vad vi kunnat utröna. Det Gröna avdraget gäller vid sidan av ROT/RUT men du kan inte använda båda avdragen till samma projekt.

 

Det formella namnet är ”lag om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik”. Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU1 och antogs 2020-11-25.

https://data.riksdagen.se/fil/D2C8DC75-C61D-4301-B5D0-AB87090236FE

Vi berättar gärna mer!